17 محصول
 • مغز اتود 0.7 میلان 2B

  مغز اتود 0.7 میلان 2B

  milan mechanical pencil tip
  8,500 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 12 عدد
  • ضخامت: 0.7 میلی متر
  • درجه سختی: 2B
 • مغز اتود 0.7 میلان HB

  مغز اتود 0.7 میلان HB

  milan mechanical pencil tip
  8,500 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 12 عدد
  • ضخامت: 0.7 میلی متر
  • درجه سختی: HB
 • مغز اتود 0/7 سامر

  مغز اتود 0/7 سامر

  Samer Mechanical pencil tip
  2,900 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 20عدد
  • ضخامت: 0.7 میلی متر
  • درجه سختی: 2B
 • نوک اتود 0.3 پایلوت B

  نوک اتود 0.3 پایلوت B

  Etude tip 0.3 Pilot B
  10,500 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 20 عدد
  • ضخامت: 0.3 میلی متر
  • درجه سختی: B
 • نوک اتود 0.5 pilot

  نوک اتود 0.5 HB پایلوت

  Pilot Mechanical pencil tip
  8,500 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 12 عدد
  • ضخامت: 0.5
  • درجه سختی: HB
 • نوک اتود 0.5 پلیکان

  نوک اتود 0.5 پلیکان

  Pelikan Mechanical pencil tip
  3,000 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 12 عدد
  • ضخامت: 0.5
  • درجه سختی: HB
 • نوک اتود 0.5 درافیکس زبرا

  نوک اتود 0.5 درافیکس زبرا

  Zebra Mechanical pencil tip
  24,000 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 20
  • ضخامت: 0.5
  • درجه سختی: HB
 • نوک اتود 0.5 سی کلاس

  نوک اتود 0.5 سی کلاس

  C.Class Mechanical pencil tip
  6,000 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 24 عدد
  • ضخامت: 0.5
  • درجه سختی: 2B
 • نوک اتود 0.5 طرح هویج

  نوک اتود 0.5 طرح هویج

  School fans Mechanical pencil tip
  8,000 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 24 عدد
  • ضخامت: 0.5
  • درجه سختی: HB
 • نوک اتود 0.7 پلیکان

  نوک اتود 0.7 پلیکان

  Pelikan Mechanical pencil tip
  3,500 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 12 عدد
  • ضخامت: 0.7
  • درجه سختی نوک: HB
 • نوک اتود 0.7 طرح هویج

  نوک اتود 0.7 طرح هویج

  8,000 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 24 عدد
  • درجه سختی نوک: 0.7
 • نوک اتود 0.9 اونر

  نوک اتود 0.9 اونر

  Owner Mechanical pencil tip
  4,500 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 24 عدد
  • ضخامت: 0.9
  • درجه سختی: HB
 • نوک اتود 1.3 کرند

  نوک اتود 1.3 کرند

  Crend Mechanical pencil tip
  19,500 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 6 عدد
  • ضخامت: 1.3 میلی متر
  • درجه سختی: 2B
 • نوک مداد نوکی 0.5 میلی متری سی کلاس مدل Mechanical

  نوک مداد نوکی 0.5 میلی متری سی کلاس مدل Mechanical

  Tip pencil tip 0.5 mm C Class Mechanical model
  12,000 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 20 عدد
  • ضخامت: 0.5 میلی متر
  • درجه سختی: 2B
 • نوک مداد نوکی 0.7 میلی متری سی کلاس مدل Mechanical

  نوک مداد نوکی 0.7 میلی متری سی کلاس مدل Mechanical

  Pencil tip 0.7 mm tip Class C Mechanical model
  12,000 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد: 20 عدد
  • ضخامت: 0.7 میلی متر
  • درجه سختی: 2B