کتاب شخصیت هایی برای ویولن و ارکستر

کتاب شخصیت هایی برای ویولن و ارکستر

7,500تومان

شخصیت هایی برای ویولن و ارکستر یکی از کتاب های ایاکووس کامبانلیس است که توسط رضا شیرمرز به زبان فارسی ترجمه شده است. ایاکووس یکی از بزرگ ترین نویسنده های معاصر کشور یونان به حساب  می آید که به او لقب پدر تئاتر مدرن یونانی نیز داده شده است و او بعد از کانتراکیس نقش به سزایی در نوسازی هنر در یونان ایفا کرده است. در زندگی هنری ایاکووس بالغ بر بیست و چهار نمایشنامه ی طولانی دیده می شود که این تنها بخش کوچکی از کارهای هنری او می باشد. و این نکته حائز اهمیت که این کتاب از زبان یونانی به زبان فارسی ترجمه شده است.

دردسترس:ناموجود

دردسترس:ناموجود

X