کتاب مدیریت امور اجرایی در مراکز خرید

کتاب مدیریت امور اجرایی در مراکز خرید

45,000تومان

کتاب مدیریت امور اجرایی در مراکز خرید:

در این کتاب به موضوعاتی چون، نقش مدیریت اجرایی در مراکز خرید، لزوم طرح حفاظتی برای مجتمع های تجاری و اهمیت روابط بین واحد های اجرایی در شرایط عادی و بحران، پرداخته شده است.
ضرورت وجود چارت سازمانی در مراکز خرید، اعلام شرح وظایف هر واحد، تعریف روابط طولی و عرضی واحد ها، مواردی هستند که در کتاب بیان شده تا مدیران ارشد مجتمع های تجاری با توجه به این موضوعات در ارتقاء امنیت و کیفیت انجام امور و رضایت مشتریان نقش مفید و موثری را ایفاء نمایند.

دردسترس:1 عدد در انبار

دردسترس:1 عدد در انبار

SKU 9726829628522 دسته بندی ها , ,
X