انرژی های نو .نردبان

انرژی های نو .نردبان

4,000تومان

کتاب انرژی های نو

این روزها آسان ترین و ارزان ترین راه تولید انرژی سوزاندن سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ) است. این سوخت های به ظاهر ارزان، به دلیل مشکلات زیادشان باید جایگزین شوند.

سوختهای فسیلی تمام می شوند، تجدیدناپذیرند و دیگر این که محیط زیست را آلوده می کنند.

انرژی های دیگری در اختیار انسان است که هم پایان ناپذیرند (تجدید پذیرند) و هم به اصطلاح پاک اند: انرژی باد، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی، انرژی امواج، انرژی جزرومدی ( کشندی). در این کتاب با این انرژی ها آشنا می شویم و عیوب و مزایای نسبی هرکدام را خواهیم یافت.

دردسترس:1 عدد در انبار

دردسترس:1 عدد در انبار

X