کتاب فلسفه و ساحت سخن

کتاب فلسفه و ساحت سخن

80,000تومان

کتاب فلسفه و ساحت سخن :

اثر فیلسوف معاصر ایرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی که به رابطه میان فلسفه و سخن می‌‏پردازد و می‏‌کوشد تا نشان دهد نقش سخن در عالم اندیشه تا چه اندازه مهم و بنیادی ا‌ست.

دینانی در مقدمه کتاب تأکید می‏‌کند که فهم فلسفی یا فکر علمی همیشه و هر جا در زبان اتفاق می‏فتد و به همین اعتبار، زبان ظهور اندیشه است و سخن مظهر فکر و خرد به شمار می‏‌رود.
او با اشاره به اینکه مرزهای جهان انسان همان مرزهای زبان اوست این نکته را نیز مورد توجه قرار می‏‌دهد که زبان اجتماعی‏‌ترین پدیدار عالم است و انسان به حکم داشتن زبان بالذات یک موجود اجتماعی به شمار می‏‌رود. اما باید توجه داشت که آنجا که زبان هست انسان و جهان نیز حضور دارند و به واسطه زبان، انسان در جایگاهی قرار می‏‌گیرد که که نه‌تنها به آنچه هست و آنچه بوده است آگاهی پیدا می‏‌کند بلکه نسبت به آنچه اکنون نیست نیز آگاه می‏‌شود.
به باور دینانی پرسش هستی با زبان هستی بیان می‌‏شود زیرا زبان هستی از هستی جدا نیست و چنانکه یادآور شدیم زبان در هر یک از ساحتهای هستی با همان ساحت قرین شناخته می‏‌شود. دینانی این ساحت را ساحت سخن هستی می‏نامد که فیلسوف می‌‏کوشد در آن قدم بگذارد و به پرسش هستی گوش فرا دهد.
به گفته دینانی کسی که در ساحت سخن هستی گام بر می‏‌دارد به پرسش هستی گوش فرا می‏‌دهد که رو به رو شدن با آن راه رسیدن به پاسخ را هموار می‌‏کند، راهی که بی‌‏پایان است و بنابراین ساحت سخن بیش از آنچه تصور می‌‏شود گسترده خواهد بود.

دردسترس:1 عدد در انبار

دردسترس:1 عدد در انبار

SKU 9789643636555 دسته بندی ها , ,
X