کتاب استارت

کتاب استارت

11,000تومان

کتاب استارت

در جهان کسانی ثروت و شانس استفاده از واهب را دارند که قواعد بازی را می دانند این اشخاص قوانین و قواعد بازی را یا آگاهانه فرا گرفته اند.یا در مسیر تربیتی قرار داشته اند که به صورت ناخودآگاه فراگیری آن قوانین و قواعد برایشان میسر گذاشته است؛پس این قواعد را به بهترین شکل مورد استفاده قرار میدهند و میتواند مواهب بیشتری را جذب کند…

دردسترس:ناموجود

دردسترس:ناموجود

SKU 9786006958521 دسته بندی ها , موضوعات ,
X