رنگ اکرلیک 100 میل استودیو naphotol carmine

رنگ اکرلیک 100 میل استودیو naphotol carmine

220,000تومان

رنگ اکریلیک دارای رنگدانه های خالص، غلیظ و بسیار درخشان هستند.

این رنگ ها دارای دوام بسیار بالا بوده و قابل حل شدن در آب هستند.

رنگ های اکریلیک غیر سمی بوده و زرد نمی شوند.

این رنگ ها قابل انعطاف بوده به سرعت خشک می شوند.

دردسترس:3 عدد در انبار

دردسترس:3 عدد در انبار

X